Zakończyliśmy projekt “Ile kosztuje jedna ławka”

Stowarzyszenie Civis Europae zakończyło właśnie trwający pięć miesięcy projekt „Ile kosztuje jedna ławka”, dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

W ramach projektu przeprowadziliśmy 6 spotkań – aktywnych  warsztatów z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z udziałem przedstawicieli Rad Gminy, Miasta i Powiatu. Lekcja obywatelskie odbyły się w Lubinie, Legnicy, Rudnej i Polkowicach, uczestniczyło w nich łącznie 151 osób.

Kluczowym elementem naszych spotkań było omówienie przygotowanej prezentacji audiowizualnej przykładowego budżetu  JST, która została również przekazana do dyrekcji szkół biorących udział w projekcie, w celu dalszego wykorzystania po zakończeniu  projektu ( lekcje wychowania obywatelskiego).

Ponadto przygotowano  i rozprowadzono 1000 ulotek „ Narzędzia aktywnego obywatela” z   krótkim opisem form takich jak: inicjatywa obywatelska, inicjatywa uchwałodawcza,  budżet partycypacyjny, petycja, informacja publiczna.

Dzięki naszym warsztatom zauważono u młodzieży zwiększoną  aktywność społeczną oraz stopień zaangażowania w życie otaczającej ich społeczności.

Nasze działania  stały się dla nich również impulsem do tworzenia własnych projektów  społecznościowych.