Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno – Doradczy,  w Lubinie, prowadzony przez Stowarzyszenie Civis Europae, pomaga, doradza, szkoli i zachęca do podejmowania inicjatyw pozarządowych na rzecz mieszkańców w różnych sferach życia  społecznego.

Wspieramy nie tylko stowarzyszenia czy fundacje, ale także grupy nieformalne (Koła Gospodyń Wiejskich, grupy aktywnych obywateli – Liderki Wsi). Na terenie powiatu lubińskiego powstały w tym roku nowe stowarzyszenia i fundacje, które skorzystały z porad i współpracy z naszym punktem DPKD Lubin. Najwięcej problemów sprawiało beneficjentom zorganizowanie zebrania założycielskiego, przygotowanie dokumentów do KRS (statut stowarzyszenia, uchwały podjęte na zebraniu i formularze potrzebne do założenia organizacji). Istniejące już stowarzyszenia zwracały się do nas z prośbą o wskazanie, gdzie można pozyskać środki finansowe na rozwój organizacji, jak przygotować wniosek o dotację, jak sporządzić sprawozdanie z wykonania publicznego.

Stowarzyszenia mogą również w naszym punkcie korzystać ze wsparcia infrastrukturalnego.

W listopadzie 2016 roku odbyło się VI Regionalne Forum Organizacji Pozarządowych, na którym omawialiśmy formy współpracy NGO z samorządem. Efektem naszych wspólnych działań było złożenie wniosku o powołanie Rady  Działalności Pożytku Publicznego w naszym regionie. 

Zapraszamy do korzystania z naszego  BEZPŁATNEGO wsparcia, doradztwa i odwiedzenia  naszej siedziby :

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie, prowadzony przez Stowarzyszenie Civis Europae w Lubinie (Lubin, ul. Sienkiewicza 5).

 

Poniedziałek i czwartek: 14.00-19.00

Środa: 09.00-14.00

e-mail: dpkdlubin@wp.pl

www.civis-lubin.eu , https://www.facebook.com/CivisEuropae1