Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Civis Europae
Stowarzyszenie  posiada status Organizacji
Pożytku Publicznego

ul. Sienkiewicza 5
59-300 Lubin
tel. 076 844 98 47
e-mail: civis.europae@wp.pl
KRS- 0000174232
REGON- 390706634

Zarząd Stowarzyszenia Civis Europae
Prezes – Barbara Skórzewska
Vice prezes – Agnieszka Borys
Skarbnik – Wiesław Starzak
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Joanna Jackiewicz
Członek                – Katarzyna Dawidowicz