Punkt Doradczy

 Punkt Doradczy dla Organizacji Pozarządowych w Lubinie.

557782_336355083090125_1142238465_n

Stowarzyszenie Civis Europae w Lubinie uczestniczy w projekcie “Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach którego prowadzi Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie dla organizacji pozarządowych (NGO).
Chcielibyśmy dotrzeć do wszystkich organizacji z terenu powiatu lubińskiego i polkowickiego, jak również do osób zainteresowanych działalnością non profit.

W ramach działalności Punktu świadczymy BEZPŁATNIE następujące usługi:
– doradztwo – stacjonarne, internetowe, telefoniczne oraz w razie potrzeby również mobilne (wyjazdowe) z zakresu:
a) pozyskiwania funduszy na działania (źródła finansowania krajowe i zagraniczne)
b) pisania i rozliczania projektów
c) sprawozdawczości
d) elementów księgowości
e) zakładania organizacji
f) wspierania wolontariatu oraz innych inicjatyw prospołecznych
g) aktywizacji i integracji organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych
h) elementów animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstw między i wewnątrzsektorowych w tym m.in. zasady skutecznej współpracy partnerskiej, inicjowanie partnerstwa, umowy partnerskie.
– szkolenia – wynikające z zapotrzebowania lokalnej społeczności, (m.in. z zakresu pozyskiwania środków na działalność organizacji, finansów w organizacji, wolontariatu, zakładania organizacji oraz inne).

Jest możliwość uzyskania doradztwa po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Adres: ul. Sienkiewicza 5, Lubin
tel. 76 844 98 47
e-mail: dpkdlubin@wp.pl
Więcej informacji o działalności Punktu Konsultacyjno – Doradczego w Lubinie można uzyskać, odwiedzając naszą stronę na portalu: https://www.facebook.com/CivisEuropae1 bądź stronę Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego www.inkubatorNGO.info.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty naszego Punktu Doradczo – Konsultacyjnego w Lubinie.

http://www.dfop.org.pl/pl/1/Aktualnosci/