Szkolenie nt. “Zmian w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach”

W dniu 28 maja 2015 r. w Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w Lubinie , prowadzonym przez Stowarzyszenie Civis Europae odbyło się 4-godz. szkolenie na temat „Zmiany w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach”.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

W szkoleniu wzięło udział 12 osób z 9 organizacji pozarządowych.

Szkolenie prowadziła Barbara Skórzewska – doradca DPKD w Lubinie, prezes Stowarzyszenia Civis Europae z wieloletnim doświadczeniem w pracy w  III sektorze.

W trakcie spotkania zostały omówione następujące zagadnienia:

1. Omówienie zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach
2. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie – omówienie art. 19 A – tryb pozakonkursowy

Szkolenie bardzo spodobało się uczestnikom, otrzymali przeróżne materiały szkoleniowe oraz duży zasób wiedzy, niezbędnej do prowadzenia swoich organizacji.