Ogłoszenie IV Edycji Konkursu „zDolne NGO”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił IV Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz osób niepełnosprawnych
w 2014 r.

 

Konkurs-zDolne-NGO_mainpage_news

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkurs-zdolne-ngo/iv-edycja/artykul/ogloszenie-iv-edycji-konkursu-zdolne-ngo/

http://www.umwd.dolnyslask.pl/