Gmina Wiejska Lubin ogłosiła otwarty konkurs ofert

Gmina Wiejska w Lubinie ogłosiła otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ofert należy składać w terminie do dnia 28 marca 2017 r. do godz. 15.00

Więcej informacji pod linkiem http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,10196,idmp,177,r,o