Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – nabór wniosków

Urząd Marszałkowski we Wrocławiu ogłosił uzupełniający nabór ofert na realizację zadań w Komponencie Regionalnym w Priorytecie 1. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO

Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 9.03.2017 r. do 31.03.2017 r. do godziny 16:15.

UWAGA: Oferenci, którzy złożyli oferty w Komponencie Regionalnym FIO 2017 i których oferty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym wyczerpali limit ofert, dlatego nie mogą składać ofert w naborze uzupełniającym.