Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Trwa nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

Nabór kandydatów do Rady będzie się odbywał do 5 kwietnia br. 

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, będącej załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu WD nr 3430/V/2017 z dnia 1 marca 2017 r. oraz dołączając oświadczenia kandydata i imienne rekomendacje dla kandydata będące załącznikami nr 2 i nr 3 do ww. uchwały.

Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,37740,idmp,14,r,r