Gmina Miejska w Lubinie ogłosił konkurs !

Gmina Miejska w Lubinie ogłosiła otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu w roku 2016. Oferty należy składać do dnia 10 października 2016 r. do godz.16.00.

http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,3941,idmp,61,r,r