Projekt “Mozaika edukacyjna”

„Mozaika edukacyjna” jest projektem partnerskim Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (lider partnerstwa), Stowarzyszenie Civis Europae oraz Gminy i Miasta Świdnica, Gminy Lubin i Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego we Wrocławiu.
Projekt skierowany jest do nauczycieli i pracowników pedagogicznych oraz uczniów 5 szkół podstawowych:
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych, Gmina Lubin;
Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Świdnicy;
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy;
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy;
Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio w Lubinie.

„Mozaika edukacyjna” to inicjatywa, której celem jest powiększenie kompetencji u uczniów, zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, wprowadzenie innowacyjnych metod i narzędzi nauczania, organizacja różnych form aktywności rozwijających uzdolnienia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także wyposażenie w ramach projektu pracowni matematycznych i przyrodniczych.

Termin realizacji: od 01.09.2018 r. do 31.07.2020 r. (23 miesiące) na terenie ZIT AW (Gmina Miasto Świdnica i Gmina Świdnica) oraz Legnicko-Głogowskiego Obszaru
Interwencji (Gmina miejska Lubin i Gmina wiejska Lubin).
Całkowita wartość projektu: 1 521 283,72 zł
Kwota dofinansowania: 1 409 563,72 zł

Więcej informacji o projekcie: http://www.krzyzowa.org.pl/pl/dzialalnosc/pozyskiwanie-funduszy/innowacje-dla-szkol/671-mozaika-edukacyjna

http://www.krzyzowa.org.pl/pl/dzialalnosc/pozyskiwanie-funduszy/aktualnosci-air/719-mozaika-edukacyjna-fundacja-krzyzowa-liderem-projektu-dla-szkol-podstawowych-z-lubina-i-swidnicy

http://www.krzyzowa.org.pl/pl/dzialalnosc/pozyskiwanie-funduszy/aktualnosci-air/790-zajecia-specjalistyczne-dla-uczniow-szkol-z-zs-w-zarowie-zs-w-swiebodzicach-i-zs-ekonomicznych-w-swidnicy-2