Program Maluch + 2019 – Informacja o wyborze wykonawcy