Ile kosztuje jedna ławka ? – nowy projekt Civis Europae

“Ile kosztuje jedna ławka” – to nowy projekt Stowarzyszenia Civis Europae w Lubinie, który jest dofinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy  nauczycieli i uczniów z szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Pomysł naszego projektu zrodził się w czasie rozmów i spotkań z przedstawicielami samorządu terytorialnego, nauczycielami i  z  dorosłymi, którzy narzekają na pasywność młodzieży, brak zainteresowania najbliższym otoczeniem, a  szczególnie: brakiem dbałości i poszanowania  tego, co samorządy sukcesywnie budują w regionie. Notorycznie dewastowane  urządzenia – ławki – w parkach, na skwerach, placach zabaw, przystankach, denerwują nas wszystkich dorosłych, często wywołując  zgorszenie i szok. Oczywiście „ławki” w tytule projektu mają znaczenie  czysto symboliczny, a  tak naprawdę odnoszą się  do  wielu naszych wspólnych lokalnych inwestycji.  Uważamy, że ciągłe karanie i  straszenie  konsekwencjami na dłuższą metę nie przynosi pozytywnych efektów,  więc postanowiliśmy postawić na  edukacje i zrozumienie zasad działania naszego wspólnego budżetu, czyli naszych wspólnych pieniędzy.  Wierzymy, że pomysł z warsztatami i możliwością  przeanalizowania  jego podziału, wysłuchania   pomysłów i potrzeb młodzieży, oraz wskazania  narzędzi obywatelskich, wpłyną na inne, bardziej odpowiedzialne  i całościowe spojrzenie na otoczenie.

W ramach projektu oferujemy Państwu:

  1. Bezpłatne, jednorazowe warsztaty w szkołach / klasach, połączone z prezentacją audiowizualną przykładowego budżetu samorządowego. W warsztatach, jako prowadzący uczestniczyć będą radni lokalni i  przedstawiciele samorządu – urzędnicy zajmujący się na co dzień  budżetami.
  2. Dystrybucję  ulotek przygotowanych  w projekcie  – „Znam swoje prawa – obywatel”  oraz  zakupionych materiałów  nt „Inicjatywy  lokalnej” – czyli jak zmieniać swoje otoczenie i realizować pomysły mieszkańców.

Warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi, a w trakcie spotkania  prócz prezentacji będziemy dyskutować i słuchać opinii młodzieży na tematy wyżej wspomniane.

Wszystkie materiały z warsztatów  pozostawiamy w szkołach nieodpłatnie, do wykorzystania  również przez innych nauczycieli i  z innymi klasami uczniów.

Jak zgłosić się do  udziału w projekcie?

Wystarczy zgłosić  swoją szkołę/ klasę telefonicznie 76 844-98-47, mailowo :  civis.europae@wp.pl, a następnie   uzgodnić  termin warsztatów  w Waszej szkole.

Karta zgłoszenia:  

Download (DOC, 797KB)