Konsultacje programu współpracy na 2018 rok.

Rozpoczęły się konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok”.

Konsultacje będę trwały od 26 maja do 14 lipca br.

Więcej informacji znajduje się na stronie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: http://www.umwd.dolnyslask.pl/wwzop/program-wspolpracy-z-ngo/sprawozdawczosckonsultacje/