Punkt Doradczy dla Organizacji Pozarządowych w Lubinie

Zapraszamy do korzystania z usług Dolnośląskiego Punktu Doradczego (DPD) w Lubinie.

Aktualna strona internetowa Dolnośląskich Punktów Doradczych – http://www.doradztwo-siec.dolnyslask.pl/ 
Zakres doradztwa udzielanego w DPD dotyczy m.in.:
a) pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne),
b) pisania i rozliczania projektów,
c) sprawozdawczości,
d) elementów księgowości dla organizacji pozarządowych,
e) wspierania i promowania uczestnictwa organizacji pozarządowych
w międzysektorowych partnerstwach,
f) z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi.
Doradztwo w DPD Lubin prowadzone jest w biurze DPD przy ul. Sienkiewicza 5 (stacjonarnie i mobilnie). 

Działalność punktu jest dofinansowana ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Operatorem realizacji zadania publicznego jest Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu. Projekt realizowany będzie do 31.08.2018 r.

Biuro DPD w Lubinie czynne jest:
We wtorek w godz. od. 14.00 do 19.00
W czwartek w godz. od 9.00 do 14.00
Tel. 76 844 98 47
E’mail: dpd.lubin@wp.pl