Petycja w sprawie dofinasowania pobytu dzieci w żłobku

RÓWNE SZANSE DLA DZIECI ZE WSI I MIASTA?
WYRÓWNAJMY JE !
Prosimy o wsparcie naszych działań, mających na celu dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Naszej Gminy w Niepublicznym Żłobku Biała Żyrafa w Osieku z budżetu Gminy Lubin.
Prosimy o wypełnienie petycji, link poniżej:
https://www.petycjeonline.com/dofinansowanie_z_budetu_gminy…