Konkursy dla organizacji pozarządowych

Starostwo powiatowe w Lubinie ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych na następujące zadania w 2018r.
1. Osoby niepełnosprawne i i wieku senioralnym – 30.000 zł
2. Uzależnienia i patologie społeczne -30.000 zł.
3. Promocja i organizacja wolontariatu – 18.548 zł
4. Turystyka i krajoznawstwo – 50.000 zł
5. Kultura fizyczna – 350.000 zł
6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury o i dziedzictwa narodowego – 120.000 zł
7. Tradycje narodowe i pielęgnowanie polskości , świadomość
narodowa i obywatelska…. – 40.000 zł
8. Pomoc społeczna – 40.000 zł
———————-

Razem: 678.548,00
Oferty należy składać do 15 lutego 2018r.
Szczegółowe informacje na: http://powiat-lubin.bip.gov.pl/…/informacja-o-ogloszeniu-ko…