Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Civis Europae

Zarząd Stowarzyszenia Civis Europae w Lubinie  zaprasza Członków Stowarzyszenia na  Walne Zebranie , które odbędzie się w dniu 19 czerwca (wtorek) w siedzibie stowarzyszenia (ul. Sienkiewicza 5, 59-300 Lubin) o godzinie 16:30.
Proponowany porządek zebrania:
1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2017 r.
2. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego i finansowego    Zarządu za rok 2017 r.
4. Omówienie spraw bieżących.
5. Wolne wnioski