Uwaga! Ważna zmiana sposobu składania sprawozdań finansowych przez stowarzyszenia

Do 10 lipca wszystkie organizacje składają do Urzędu Skarbowego sprawozdania finansowe za 2017r.
Natomiast do 16 lipca sprawozdania do KRS (tylko drogą elektroniczną) składają organizacje prowadzące działalność gospodarczą, a organizacje pożytku publicznego umieszczają sprawozdania w bazie sprawozdań OPP.