obowiązki stowarzyszeń Archive

  • Każda organizacja pozarządowa sporządza sprawozdanie finansowe za 2017 rok najpóźniej do końca marca 2018 roku, a w kolejnych miesiącach wysyła je do różnych urzędów. Przypominamy, jak wywiązać się z tych […]

    Obowiązki stowarzyszeń

    Każda organizacja pozarządowa sporządza sprawozdanie finansowe za 2017 rok najpóźniej do końca marca 2018 roku, a w kolejnych miesiącach wysyła je do różnych urzędów. Przypominamy, jak wywiązać się z tych […]

    Continue Reading...

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com