Stowarzyszenia zwykłe- ważne informacje!!!

W maju 2018 r. miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach.
Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 r. mają jeszcze tylko nieco ponad 2 miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów. A co, jeśli tego nie zrobią? http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2169145.html