Sprawozdanie finansowe stowarzyszeń i fundacji

Przypominamy !!! 10 lipca to ostateczny termin przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, co jest obowiązkiem wszystkich stowarzyszeń i fundacji. Organizacje pozarządowe, które w wymaganym terminie nie złożą sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, mogą zostać ukarane grzywną za wykroczenie skarbowe.

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2079769.html