Projekt “Utworzenie żłobka Biała Żyrafa w Osieku”

Projekt “Utworzenie żłobka Biała Żyrafa w Osieku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020Celem projektu „Utworzenie żłobka Biała Żyrafa w Osieku” jest stworzenie w okresie 18 miesięcy trwania projektu warunków dla minimum 23 kobiet z miasta i gminy wiejskiej Lubin, pozwalających na podjęcie lub powrót do pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi do lat 3. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie oraz utrzymanie 23 miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia w Żłobku „Biała Żyrafa” w Osieku. Realizacja projektu jest odpowiedzią na problem niewystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta i gminy Lubin, przyczyniając się do utrudnionego powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, a także do trudności w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego , w szczególności wśród kobiet.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego – Kwota dofinansowania: 601 246,53 zł.

Całkowita wartość projektu: 707 348,87

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu:

Download (PDF, 168KB)


Więcej informacji na stronie Żłobka Niepublicznego “Biała Żyrafa” http://bialazyrafa.com.pl/zlobek/projekty-unijne-2/