Prelekcja pt “Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowych”

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na prelekcję pt. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych w świetle nowych regulacji”, która odbędzie się 13 czerwca 2018 r. we Wrocławiu.
Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

1) Ustawa o ochronie danych osobowych oraz planowane zmiany w 2018 r. – zakres regulacji.
2) Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.
3) Co to są dane osobowe?
4) Dane „zwykłe” i dane „wrażliwe”.
5) Zbiór danych osobowych.
6) Administrator danych osobowych.
7) Przetwarzanie danych osobowych.
8) Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.
9) Prawo do:
a) informacji
b) sprzeciwu
c) poprawienia danych
d) powierzenia danych.
10) Praktyczne aspekty stosowania RODO.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. w godz. 9.00-14.30, we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21–23, V piętro (budynek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej).

Swój udział w spotkaniu należy potwierdzić do dnia 8 czerwca 2018 r. telefonicznie – u pana Sławomira Wójcika pod numerem telefonu 71 770 40 76, lub za pomocą wiadomości mail przesłanej na adres: slawomir.wojcik@umwd.pl

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie.