Obowiązki stowarzyszeń

Każda organizacja pozarządowa sporządza sprawozdanie finansowe za 2017 rok najpóźniej do końca marca 2018 roku, a w kolejnych miesiącach wysyła je do różnych urzędów. Przypominamy, jak wywiązać się z tych obowiązków. http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2169766.html