Konkurs z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD rozpoczyna II nabór w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2018 r., w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozostały środki finansowe przeznaczone na dotację.

Wysokość środków finansowych pozostałych po rozstrzygnięciu I naboru wynosi 11 000 zł.

Oferty w II naborze można składać do dnia 9 maja br. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3–5, parter
50-413 Wrocław