Interwencja w sprawie nowelizacji ustaw

POTRZEBNA JEST PILNA INTERWENCJA w 2 SPRAWACH:

1) Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach:
Niestety, pomimo zaangażowania przedstawicieli różnych organizacji i
poparcia (w tym np. Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, OFOP,
relacjonowania przez portal ngo.pl), posłowie zostawili ewentualne
głosowanie nad nowelą na ostatni moment. Dlaczego?… To można zobaczyć na
nagraniach z podkomisji. Pomimo obecności licznej ze strony społecznej,
długości i ilości podkomisji – posłowie członkowie podkomisji w większości
swej – nie przychodzili.

Nie jest tajemnicą, że nowelizacja może upaść zarówno ze względu na końcówkę
kadencji i zasadę dyskontynuacji prac, jak i zmianę Prezydenta, którego
kancelaria, zanim wdroży się w wszystkie sprawy, zapewne nie zdąży rozeznać
się w kwestii poparcia lub jego braku dla tego projektu. Jest szansa na
wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka około 3 sierpnia i po nim II czytanie na
najbliższym posiedzeniu Sejmu 3-5 sierpnia. Jeśli to się uda – nowela ma
duże szanse, by przejść. Ale niech Państwa nie zmyli, że jest czas. Czasu
nie ma, bo sytuacja na posiedzeniu na komisji będzie wtórną do ustaleń
zapadających przed komisją. I tu jest nasza rola jako organizacji
społecznych.

Wysyłając pisma do posłów dajmy im znać, że nie chcemy, by nasz głos i nasza
praca zostały zignorowane, zwłaszcza dlatego, że posłowie nie mieli czasu
pochylić się nad projektem. Propozycje zmian wynikają z postulatów
organizacji pozarządowych. Co więcej, większość rozwiązań, które budziły w
środowisku kontrowersje, nie znalazła się w złożonym do Sejmu projekcie.

Pod przygotowanym tekstem pisma wystarczy wpisać nazwę organizacji,
miejscowość oraz swoje imię i nazwisko.
https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/325617,fundacja-instytut-mysli-obyw
atelskiej-stanczyka/dzialania/81

Informacja o sprawie na ngo.pl:
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1652481.html

2) Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
Zgodnie z poprawką Senatu RP z 24 lipca do nowelizacji ustawy o pożytku
każdy, “kto prowadzi promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z
wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych, podlega karze grzywny”. Grupa organizacji alarmuje, że
zapis uderzy głównie w małe i lokalne organizacje oraz że jest
niekonstytucyjny.

Informacja o sprawie na ngo.pl:
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1652699.html

Apel wraz z aktualną listą organizacji, które podpisały się pod nim:
http://www.slideshare.net/fundacja_merkury/apel-ngo-wszakazupromocjiz1300720
15

Lista adresów mailowych do posłów i posłanek:
http://kalendarz.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/1_warszawa_inne/popra
wka_lista_adresow.pdf

Apelujemy, aby Państwo podpisywali się pod oboma apelami i wysyłali je do
Posłanek i Posłów.