Harmonogram otwartych konkursów ofert

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku.

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/harmonogram-otwartych-konkursow-ofert/