Dolnośląskie Małe Granty – wsparcie dla lokalnych inicjatyw obywatelskich

Urząd Marszałkowski przeznaczy ćwierć miliona złotych do końca tego roku na wsparcie inicjatyw Dolnoślązaków.

Już w październiku wystartuje pilotażowy projekt „Dolnośląskie Małe Granty”, który będzie skierowany do wszystkich lokalnych społeczności.
Do programu można zgłaszać zarówno projekty kulturalne, sportowe, turystyczne czy społeczne. Mogą to być np. pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla młodzieży czy działania dla seniorów.
Program ma na celu finansowe i merytoryczne wsparcie dla działań realizowanych samodzielnie przez mieszkańców Dolnego Śląska, które powinny odpowiadać na lokalne potrzeby i być realizowane we współpracy z lokalną społecznością. Wsparcie finansowe jednego projektu nie może przekroczyć 5 tys. zł, a minimalna kwota dofinansowania to tysiąc złotych.