“Czym skorupka za młodu…” nowy projekt Stowarzyszenia Civis Europae

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Projekt nosi nazwę “Czym skorupka za młodu … – rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich w przedszkolu szansą na wzrost aktywności obywatelskiej w Legnicko Głogowskim Okręgu Miedziowym” i jest realizowany przez Stowarzyszenie Civis Europae w Lubinie.

Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich na terenie LGOM wśród 150 dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców oraz wyszkolenie i wyposażenie 14 nauczycieli w nowoczesne i kreatywne narzędzia do wzmacniania tych kompetencji w codziennej pracy z dziećmi.

ulotka FIO

ZAPRASZAMY! DOŁĄCZ DO NAS !!!!