Biuletyn Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego – grudzień

Kolejny Biuletyn Informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego już dostępny !

Biuletyn powstaje on w ramach projektu „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Zawiera  on ważne dla III sektora informacje, a także szkolenia i warsztaty z których możecie Państwo skorzystać w najbliższym czasie. Jako plik dodatkowy przekazujemy również Państwu zebrane informacje dotyczące aktualnych konkursów i dotacji, w ramach których możecie pozyskać środki na działania. Więcej informacji o projekcie i punktach znajduje się na stronie www.inkubatorngo.info.

Download (PDF, 429KB)

Download (PDF, 400KB)